IMAGIN

IMAGIN Sp. z o.o.

pl. Solny 15
50-062 Wrocław

E-mail: [email protected] 
Telefon: +48 731 280 980

NIP: 8943044386
REGON: 022079616
KRS: 0000450950

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer rachunku bankowego: 23 2490 0005 0000 4530 4918 9920 (Alior Bank SA)