IMAGIN Sp. z o.o.

ul. Kwiska 5-7
54-210 Wrocław

E-mail: [email protected]
Telefon: +48 71 723 01 20

NIP: 8943044386
REGON: 022079616
KRS: 0000450950

Kapitał zakładowy: 50.000zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego