IMAGIN Sp. z o.o.

ul. Kwiska 5-7
54-210 Wrocław

Telefon: +48 731 280 980

E-mail: [email protected]

NIP: 8943044386
REGON: 022079616
KRS: 0000450950

Kapitał zakładowy: 50.000zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rachunku bankowego: 23 2490 0005 0000 4530 4918 9920 (Alior Bank SA)